Ola Se 1
Find quick answers ...

Νομικά θέματα

 

Αγορά ακινήτου τι να προσέξω

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προηγείται προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο από δικηγόρο με ειδίκευση στα ακίνητα, έτσι ώστε να εξεταστεί :

Α) Αν είναι αυθαίρετο, αν η οικοδομική άδεια αντιστοιχεί στην πραγματική του έκταση ή αν υπάρχουν υπερβάσεις στη δηλωθείσα έκταση του.

Β) Αν φέρει κάποια υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης.

Γ) Αν το διεκδικεί κάποιος τρίτος ή τράπεζα.

Δ)Αν έχει δηλωθεί ορθώς στο κτηματολόγιο όπου προβλέπεται.

Ε) Αν οι τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια) ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

Είστε αλλοδαπός επενδυτής;

Στην περίπτωση που είστε αλλοδαπός πολίτης Τρίτης Χώρας, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’όσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000€.

Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένετε ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Εάν πωλήσετε το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορείτε να διατηρήσετε την άδεια διαμονής, εφ’όσον αποκτήσετε άλλο ακίνητο ιδίας συμβολαιογραφικής αξίας, δηλαδή 250.000€ και άνω.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης για την πώληση ενός ακινήτου:

Βεβαίωση μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες.

Φορολογική ενημερότητα για πώληση ακινήτου.

Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ, μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής διατηρεί εμπορική επιχείρηση ή είναι νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής ή συμμετέχει σε εταιρία οποιαδήποτε μορφής με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε αρκεί ο πωλητής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία ο συμβολαιογράφος θα προσαρτήσει στο συμβόλαιο.

Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο.

Προκειμένου να λάβει το ΤΑΠ ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου:
1. πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.
2. συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου