Ola Se 1
Find quick answers ...

Δικαιολογητικά για απαλλοτριώσεις

Δικαιολογητικά για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων

Σύμφωνα με τη παρ.6 του αρθ.15 του Ν.2882/2001 & τη παρ.8 του άρθρου 76 του
Ν.4146/2013 οι αντικειμενικές αξίες είναι βοηθητικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της
προσωρινής/οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης. Απαιτούνται να προσκομίζονται τα
ακόλουθα :

Δικαιολογητικά για έκθεση εκτίμησης αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων από την επιτροπή του αρθ.15 του Ν.2882-2001

Αίτηση του ενδιαφερομένου ή/και δικόγραφο καθορισμού προσωρινής/οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος, στην οποία να αναφέρονται η πράξη ρυμοτομίας (με απόφαση κύρωσης της) ή η κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.) απαλλοτρίωσης με την οποία απαλλοτριώνονται τα ακίνητα, ο φερόμενος ιδιοκτήτης, ο αριθμός ιδιοκτησίας, και απαραιτήτως τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δικαιολογητικά απαλλοτριώσεων για έκδοση πιστοποιητικού προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Δικόγραφο-Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων προς το Μονομελές Πρωτοδικείο (π.χ.Αθηνών, Πειραιώς) η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας (π.χ.Αθηνών – Ανατολικής Αττικής) & στη αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος.