Ola Se 1
Find quick answers ...

Δικαιολογητικά για έκθεση εκτίμησης αξίας

των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων

αρχαιολογικες απαλλοτριωσεις
αρχαιολογικες απαλλοτριωσεις

Α. Για τη χορήγηση έκθεση εκτίμησης αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου από την επιτροπή του αρθ. 15. του Ν.2882/2001 απαιτούνται να προσκομίζονται τα ακόλουθα :

.1,_Αίτηση του ενδιαφερομένου ή/και δικόγραφο καθορισμού προσωρινής/οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος, στην οποία να αναφέρονται η πράξη ρυμοτομίας (με απόφαση κύρωσης της) ή η κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.) απαλλοτρίωσης με την οποία απαλλοτριώνονται τα ακίνητα, ο φερόμενος ιδιοκτήτης, ο αριθμός ιδιοκτησίας, και απαραιτήτως τηλέφωνα επικοινωνίας.

2._Κτηματολογικός πίνακας (ή πράξη απαλλοτρίωσης-κείμενο με απόφαση κύρωσης της) όλα επικυρωμένα.

3._Κτηματολογικό διάγραμμα της απαλλοτρίωσης επικυρωμένο. Σύμφωνα με το αρθ.17 του Ν.2882/2001 η έκθεση εκτίμηση αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου από την επιτροπή του αρθ.15 του Ν.2882/2001 ή βεβαίωση περί μη σύνταξης (της ως άνω) έκθεσης (για οποιονδήποτε λόγο) είναι απαραίτητο στοιχείο της προδικασίας για τον προσδιορισμό της προσωρινής/οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Β. Για τη χορήγηση έκθεση εκτίμηση αξίας ιδιαίτερης αποζημίωσης για τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη (μετά από την απαλλοτρίωση ακινήτου) από την επιτροπή του αρθ.15 του Ν.2882/2001 απαιτούνται να προσκομίζονται τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις παρ.6 αρθ.18. του Ν.2882/2001, παρ.3 αρθ.130. του Ν.4070/2012:

Η αίτηση για την ιδιαίτερη αποζημίωση υποβάλλεται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία ή στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, εφόσον η προεκτίμηση διενεργείται ή διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Εκτιμητή, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος από το αρμόδιο για τον καθορισμό της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης δικαστήριο. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά :

α) απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, επί του οποίου εμφαίνεται το απομένον εδαφικό τμήμα του ακινήτου μετά την απαλλοτρίωση και επισημειωματική δήλωση, ύστερα από έλεγχο των τίτλων του ακινήτου, την οποία υπογράφει διπλωματούχος μηχανικός, ο οποίος βεβαιώνει περί της πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, των ισχυόντων όρων δόμησης, της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του ακινήτου, πριν και μετά την απαλλοτρίωση, με ρητή αναφορά περί της τυχόν ισχύουσας παρέκκλισης.

β) πλήρεις τίτλοι ιδιοκτησίας και σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας κάθε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ακριβές εμβαδόν και η θέση του ακινήτου. Αν δεν συνυποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και το δικαστήριο ελέγχει, στην περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση του αιτήματος επιδίκασης ιδιαίτερης αποζημίωσης, τα στοιχεία που επικαλείται ο καθ` ου η απαλλοτρίωση, για την απόδειξη της μείωσης της αξίας των απομενόντων τμημάτων, όπως, ιδίως, του εμβαδού και των λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων τους και του όγκου των κτισμάτων.