Ola Se 1
Find quick answers ...

Δικαιολογητικά απαλλοτριώσεων για έκδοση πιστοποιητικού

περι προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου

αρχαιολογικες απαλλοτριωσεις
αρχαιολογικες απαλλοτριωσεις

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου των Ν.1473/1984 άρθ.32, Ν.2882/2001 αρθ.26, Ν.2985/2002 αρθ.1, Ν.4070/2012 αρθ.132 και Ν.4146/2013 αρθ.76.& άρθρο 168 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018:

1. Δικόγραφο-Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων προς το Μονομελές Πρωτοδικείο (π.χ.Αθηνών, Πειραιώς) η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας (π.χ.Αθηνών – Ανατολικής Αττικής) & στη αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος.

Στο δικόγραφο να αναφέρονται το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό, η πράξη ρυμοτομίας (με απόφαση κύρωσης της) ή η κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.) με την οποία απαλλοτριώνεται το ακίνητο, το εμβαδόν του, ο φερόμενος ιδιοκτήτης, ο αριθμός ιδιοκτησίας, ιστορικό των τίτλων (αλληλουχία τίτλων, αγοραστές, πωλητές, έκταση ακινήτου) και απαραιτήτως τηλέφωνα επικοινωνίας. Η κοινοποιούμενη ως άνω αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του αιτούντος έγγραφα και διαγράμματα.

 2. Κτηματολογικός πίνακας (ή πράξη απαλλοτρίωσης-κείμενο με απόφαση κύρωσης της) όλα επικυρωμένα.

 3. Κτηματολογικό διάγραμμα της απαλλοτρίωσης επικυρωμένο.

 4. Τίτλοι κυριότητας με τα τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα επικυρωμένα που αναφέρονται σ’αυτούς και ν’ ανάγονται σε χρονική περίοδο τουλάχιστον 40 χρόνων πριν τη δημοσίευση του τελευταίου προεδρικού διατάγματος ρυμοτομίας της πράξης απαλλοτρίωσης ή της κοινής υπουργικής απόφασης απαλλοτρίωσης (Φ.Ε.Κ.). (Να σημειώνεται με υπογραμμιστή μαρκαδόρο το σημείο του συμβολαίου το οποίο αναφέρεται στο υπόψη ακίνητο και την περιγραφή του.)

 5. Πιστοποιητικά μεταγραφής και μη διεκδίκησης πρόσφατα από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, για τον κάθε ένα τίτλο.

 Σύμφωνα με την παρ. 7β αρθρ. 1 του Ν.2985/2002 που αντικατέστησε την παρ. 4 αρθρ. 26 του Ν.2882/2001 η Κτηματική Υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση βεβαίωσης περί προβολής ή μη δικαιωμάτων από το Δημόσιο εφόσον με την κοινοποίηση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μνημονεύει τον αριθμό του κτηματολογικού πίνακα του ακινήτου στο οποίο προβάλλει δικαιώματα και επισυνάπτει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για τον τρόπο κτήσεως της κυριότητας.

 Η Κτηματική Υπηρεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το Ν.1473/84 άρθρο 32 παρ.2β «Δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου ή του ΠΕΤ., για την αναγνώριση δικαιούχων σε απαλλοτριώσεις λόγω ρυμοτομίας αν το Δημόσιο ή ο Δήμος δεν είναι υπόχρεοι για την καταβολή της αποζημίωσης».

 Στη Διεύθυνση Δασών κοινοποιείται το δικόγραφο με τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ, Κτηματολογικό διάγραμμα- Πίνακα).

 ΌΧΙ τίτλοι κυριότητας & Πιστοποιητικά μεταγραφής και μη διεκδίκησης