Ola Se 1
Find quick answers ...
Ερευνα ακινητων

Συχνες ερωτήσεις για αγορά ακινήτου

Ποιος πληρωνει τον συμβολαιογραφο

Για την σύνταξη των συμβολαίων, ο συμβολαιογράφος εισπράττει:

  • α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, κυμαίνεται από 0,80% έως 0,10%.
  • β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).
  • γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00).

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο ποσό που υπολογίζει και αναγράφει απαραίτητα ο συμβολαιογράφος στις τελευταίες σελίδες του συμβολαίου. Αυτή είναι και η απόδειξη για την εφορία της αμοιβής που καταβλήθηκε.

Τα έξοδα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

αγορα οικοπεδου τι προσεχω

Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στις περισσότερες περιοχές το κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάντα ασφάλεια στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Γι αυτό τον λόγο το πρώτο και κύριο στοιχείο που ελέγχουμε σε μια αγορά, είναι η «καθαρότητα» των τίτλων ιδιοκτησίας του πωλητή.

Ελέγχουμε λοιπόν (μέσω δικηγόρου) στο Υποθηκοφυλακείο τα συμβόλαια του ακινήτου, που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μια 20ετία, για να μην τεθεί αργότερα ζήτημα χρησικτησίας.

Επίσης ελέγχουμε να μην έχει το ακίνητο βάρη, όπως υποθήκη, διεκδίκηση από τρίτους κ.ά.

αμοιβη δικηγορου για πωληση ακινητου

Από 01/01/2014 η παρουσία δικηγόρου (παράσταση) κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου ακινήτου προς μεταβίβαση, είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Είναι χρήσιμο όμως, να έχετε ένα δικηγόρο που θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει να νιώθετε πιο ασφαλείς ως προς την νομιμότητα της διαδικασίας.

Η αμοιβή του εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνετε μαζί του, αλλά συνήθως ξεκινά από 1% για αξία έως 44.000€, μειώνεται στο 0,5% για αξία άνω των 44.000€ έως 1.407.000€ και πέφτει στο 0,4% εφόσον η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο υπερβαίνει τα 1.407.000€. Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως κυμαίνεται από 100€ έως 150€.

Στις παραπάνω τιμές πρέπει να προσθέστε τον ΦΠΑ 24%.

διαδικασια αγορασ σπιτιου

Η διαδικασία αγοράς ακινήτου απαιτεί μια σχετική γραφειοκρατία η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα  6 έως 8 εβδομάδων (καιρού επιτρέποντος και οχι μόνον).

Αφού επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε το επόμενο βήμα σας είναι να επιλέξετε μια ομάδα επαγγελματιών που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αγοράς για λογαριασμό σας.

Δηλαδή από έναν δικηγόρο, έναν  συμβολαιογράφο, έναν επιθεωρητή ακινήτων και έναν λογιστή.

Ο συμβολαιογράφος πραγματοποιεί μια έρευνα που αφορά την κυριότητα, τη νομή και την κατοχή του ακινήτου ή του οικοπέδου τα τελευταία 20 χρόνια. Επιπλέον ελέγχει αν υπάρχουν νομικές ή οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν την επένδυση σας. Οι περισσότεροι αγοραστές εξουσιοδοτούν τον δικηγόρο τους να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά.

Οι επιθεωρητές, που στην ουσία είναι πολιτικοί μηχανικοί, παρακολουθούν την κατασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια της και επιβεβαιώνουν πως έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η κατασκευή έχει γίνει βάση των προδιαγραφών που ορίζονται από το νόμο.

Συνοψίζοντας, η αγορά ακινήτου είναι μια σημαντική απόφαση και είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε προσεκτικά και να ρωτήσετε τις κατάλληλες ερωτήσεις πριν λάβετε την απόφασή σας. Συνεργαστείτε με επαγγελματίες όπως χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και μεσίτες ακινήτων για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή συμβουλή και υποστήριξη.