Ola Se 1
Find quick answers ...
Εκτίμηση Ακινήτων

Τι ειναι Εκτίμηση Ακινήτου

Η επαγγελματική εκτίμηση ακινήτου περιλαμβάνει την περιγραφή του εκτιμώμενου ακίνητου και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην τίθεται υπό οποιαδήποτε αμφισβήτηση.

Συνήθως ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

1._ Καθορισμός του ζητούμενου της εκτίμησης: ποιά ακριβώς είναι η ιδιοκτησία, ποιος ο χρόνος της εκτίμησης, γιατί και πώς πρέπει να εκτιμηθεί το ακίνητο;

2._ Διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας / ανάλυσης: προσδιορισμός των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του υπό μελέτη ακινήτου και των πηγών δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο ο εκτιμητής καθορίζει την αμοιβή του και υποβάλλει στον πελάτη του τη σύμβαση για το έργο.

Με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ) ελάχιστοι όροι που πρέπει να υποβάλλονται και να εγκρίνονται είναι οι ακόλουθοι:

▪ Η ταυτότητα του πελάτη.
▪ Ο σκοπός της εκτίμησης.
▪ Η εκτιμώμενη φυσική ιδιοκτησία.
▪ Η κυριότητα.
▪ Η βάση ή οι βάσεις της εκτίμησης.
▪ Η ακριβής ημερομηνία της εκτίμησης.
▪ Η επιβεβαίωση πως δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Δήλωση τυχόν προηγούμενης σχέσης με το ακίνητο ή τα εμπλεκόμενα μέρη.
▪ Η ταυτότητα και η ιδιότητα του εκτιμητή.
▪ Παραδοχές, ειδικές παραδοχές και παρεκκλίσεις από τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ).
▪ Ο σκοπός και το εύρος των ερευνών.
▪ Η εξάρτηση στις παρεχόμενες από τον πελάτη πληροφορίες.
▪ Τυχόν περιορισμοί στη δημοσίευση.
▪ Το βαθμό στον οποίο θα παρασχεθεί ευθύνη επιμέλειας.
▪ Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ).
▪ Η βάση της αμοιβής που θα χρεωθεί.
▪ Βασικές παραδοχές.
▪ Χρονοδιάγραμμα εργασίας.

2._ Συλλογή, επαλήθευση, και ανάλυση στοιχείων.

3._ Προσδιορισμός βέλτιστης χρήσης του ακινήτου.

4._ Εκτίμηση της αξίας.

5._ Εφαρμογή των προσεγγίσεων του κόστους, του εισοδήματος, και των συγκριτικών στοιχείων στην εκτίμηση της ιδιοκτησίας.

6._ Συνδυασμός αξιολόγηση των τριών προσεγγίσεων για την ανάδειξη του τελικού ποσού.

7._ Συγγραφή και παράδοση της έκθεσης εκτίμησης.

Η εκτίμηση αναδεικνύει την αξία.

Οι αξίες εκφράζονται με νομισματικούς όρους. Υπάρχουν τέσσερα (4) χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία των ακινήτων ή οποιουδήποτε εμπορεύματος:

α) Χρησιμότητα (ικανότητα να ικανοποιήσει την επιθυμία ή την ανάγκη ενός χρήστη).

β) Σπανιότητα (δείτε προσφορά και ζήτηση).

γ) Μεταβιβασιμότητα (δυνατότητα να μεταβιβάσει τον τίτλο με την πώληση, ή τη χρήση με τη μίσθωση, κ.λπ.).

δ) Εξασφάλιση Απαιτήσεων (δυνατότητα να δεσμευτεί για αποκόμιση χρηματοδοτήσεων).

Για να έχει αξία, ένα ακίνητο πρέπει να διαθέτει και τα τέσσερα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω.