Εκτίμηση Ακινήτων

Τι ειναι Εκτίμηση Ακινήτου

Η επαγγελματική εκτίμηση ακινήτου περιλαμβάνει την περιγραφή του εκτιμώμενου ακίνητου και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην τίθεται υπό οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Συνήθως ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 1._ Καθορισμός του ζητούμενου της εκτίμησης: ποιά ακριβώς είναι η ιδιοκτησία, ποιος ο χρόνος της εκτίμησης, γιατί και πώς […]

Τι ειναι Εκτίμηση Ακινήτου Read More »