Ola Se 1
Find quick answers ...

Σύμμεικτη κατασκευή δόμησης

Η σύμμεικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής.

Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικό φέρων οργανισμό υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατ κατασκευών.

Η ευελιξία της σύμμεικτης κατασκευής όσον αφορά τη πλήρη εφαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Οικοδομικής Άδειας και η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμη και στη συμβατικού τύπου κατασκευή.

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής κατασκευής

Παρέχει αντισεισμική θωράκιση. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονται από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο
Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού (Μεταλλικοί Δοκοί – Μεταλλικά Υποστυλώματα) είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.

 • Παρέχει ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές που έχουν περιορισμό ανοιγμάτων.
 • Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων χωρίς τη χρήση υπερμεγεθών μεταλλικών στοιχείων.
 • Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση, λόγω μικρότερου βάρους ανωδομής.
 • Απαιτεί μικρότερο χρόνο παράδοσης (περίπου το ήμισυ της συμβατικής κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα)
 • Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.ΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).
 • Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.
 • Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.
 • Δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς (στη περίπτωση της σύμμεικτης κατασκευής ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται στο εργοτάξιο και η ανέγερσή του γίνεται μέσα σε λίγες ώρες επί τόπου στο έργο).
 • Εύκολη αποκατάσταση ζημιών.
 • Είναι ο τρόπος δόμησης που κατασκευάστηκαν όλα τα μεγάλα Ολυμπιακά έργα.
 • Ο χρόνος παράδοσης που απαιτείται για μία μεταλλική κατοικία των 100-120 m2 είναι 120 – 150 εργάσιμες μέρες.

Φέρον Οργανισμός

 • Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα, δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοχλιωτών συνδέσεων συνθέτοντας το φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
 • Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης του φορέα, σύμφωνα με τους EUROCODES 3,4,6 και 8, και είναι ανοικτές ή κλειστές διατομές.
 • Oι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν να σκυροδετηθούν σε ξυλότυπο (όπως ακριβώς στη συμβατική κατασκευή) ή σε μεταλλότυπο από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η ολόσωμη πλάκα στη συνέχεια σοβατίζεται.
 • Στην περίπτωση της πρόπλακας απλώς βάφεται. Η συνεργασία των μεταλλικών στοιχείων και του σκυροδέματος των πλακών επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διατμητικών ήλων στο άνω πέλμα των δοκών επι των οποίων εδράζονται οι πλάκες.
 • Κάτω από τον μεταλλότυπο τοποθετείται γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα ή άνθυγρη γυψοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Τοιχοποιία

Τοιχοποιία με Σύστημα ξηράς δόμησης

 • α. Σκελετοί (προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα): ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά, οδηγός (κανάλι) οροφής, γωνίες L.
 • β. Τυποποιημένες πλάκες:  γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ορυκτές ίνες. Εξαρτήματα στερέωσης: βίδες, αναρτήσεις, βύσματα, γωνιόκρανα, συνδετήρες.
 • γ. Μονωτικά υλικά: ορυκτοβάμβακας, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.
 • δ. Υλικά αρμολόγησης:  κόλλες, στόκοι, ταινίες, γάζες, βαφές.

Σειρά Τοποθέτησης από εξωτερικά προς το εσωτερικό

Θερμοπρόσοψη, 1 στρώση τσιμεντοσανίδας, διαπνέουσα μεμβράνη ανάμεσα στον μεταλλικό σκελετό και την τσιμεντοσανίδα, μεταλλικός σκελετός, ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας, 2 στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5mm.

Τοιχοποιία με ytong

Το ytong είναι είναι ένα βιομηχανικό υλικό με θερμομονωτικές ιδιότητες. Η τοιχοποιία είναι δρομική και κατασκευάζεται επι τόπου με χτίσιμο των στοιχείων και παρεμβολή σενάζ, ανά 1 μ. περίπου καθ’ ύψος. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται εξωτερικά με τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος θερμοπρόσοψης και είναι 12,5-15 εκ. για τους εσωτερικούς τοίχους και 25 εκ. για τους εξωτερικούς.

Τοιχοποιία με βιομηχανικό πάνελ

Το βιομηχανικό πάνελ είναι ένα δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο παράλληλα πλέγματα και μια πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης ανάμεσα τους. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους.

Μετά την τοποθέτηση και στήριξη τους μεταξύ των μεταλλικών υποστυλωμάτων, γίνεται εκτόξευση γαρμπιλομπετόν και σοβά. Το τελικό πάχος της τοιχοποιίας είναι 15 εκ. για τους εσωτερικούς τοίχους και 25 εκ. για τους εξωτερικούς.

Τοιχοποιϊα με οπτόπλινθους (τούβλα)

Η εξωτερική τοιχοποιϊα κατασκευάζεται με τούβλα διαστάσεων 18x18x32 (ογκότουβλα) και η εσωτερική τοιχοποιϊα με 12οπα τούβλα. Η θερμομόνωση κατασκευάζεται στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας με το πιστοποιημένο σύστημα της θερμοπρόσοψης.

Θερμοπρόσοψη

Γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις θερμομόνωσης στα κτήρια έχουν αυξηθεί (ΚΕΝΑΚ, Νέος Κανονισμός 244/2012/ΕΕ) και ότι οι θερμομονωμένες κατασκευές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν δημιουργούνται καθόλου θερμογέφυρες σε δοκάρια, προβόλους, στέγες και σε όλο το κέλυφος του κτιρίου διότι «ντύνονται» όλες οι επιφάνειες με το σύστημα της θερμοπρόσοψης.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενη τοιχοποιία

Υπόβαθρο: Οποιαδήποτε στατικά επαρκής υφιστάμενη τοιχοποιία από τούβλο, μπετόν κλπ
Μονωτικό υλικό: Διογκωμένη πολυστερίνη EPS60 & EPS70 &EPS200 για τα σημεία υψηλής στεγάνωσης
Στερέωση: Επικόλληση με κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης και μηχανική στερέωση με βύσματα
Βασικό επίχρισμα: Οργανικό ή ανόργανο οπλισμένο με πλέγμα σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας σε πάχος από 3mm έως 5mm
Τελικό επίχρισμα: Οργανικό έγχρωμο επίχρισμα σε διάφορα χρώματα και τεχνοτροπίες ή ανόργανο επίχρισμα για λείες επιφάνειες έτοιμες για βάψιμο