ρυμοτομικες απαλλοτριωσεις

Δημιουργια Κοινοχρηστων Χωρων

Απαλλοτριωση Ακινητων Για Ο καθορισμός στο εγκεκριμένο σχέδιοα) των οδών και πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (άλσων, κήπων κτλ) και γενικά των κοινόχρηστων χώρων που κρίνονται αναγκαίοι για κοινωφελείς σκοπούς,β) των οικοπέδων που κρίνονται αναγκαία για ανέγερση δημόσιων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και για εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων κοινής ωφέλειας, χορηγεί δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω […]

Δημιουργια Κοινοχρηστων Χωρων Read More »