Φορος μεταβιβασης ακινητων

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) επιβλήθηκε με το Ν.1587/1950 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», τροποποιήθηκε με το Ν.1078/1980 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας ,καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών […]

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) Read More »