real estate glossary

Real Estate Glossary

Ο όρος “κτηματομεσιτικό γλωσσάρι” αναφέρεται σε ένα σύνολο εξειδικευμένων όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα του κτηματομεσιτικού, δηλαδή στο χώρο της αγοραπωλησίας, μίσθωσης και ανάπτυξης ακινήτων. Το γλωσσάρι αυτό περιλαμβάνει ορισμούς και ερμηνείες για όρους που αφορούν τη νομική, τεχνική, οικονομική και διοικητική διάσταση του κτηματομεσιτικού τομέα. Μερικοί από τους σημαντικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο κτηματομεσιτικό […]

Real Estate Glossary Read More »