Η μίσθωση πράγματος ως ενοχική σύμβαση

Η μίσθωση πράγματος ως ενοχική σύμβαση

Αρχικά να προσδιορίσουμε ότι ο όρος μίσθωση αφορά σε όλα τα πράγματα ενώ ο όρος «ενοικίαση» μόνο στις μισθώσεις κατοικιών. Μίσθωση πράγματος είναι η (ενοχική) σύμβαση, με βάση την οποία ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του πράγματος (μίσθιο) για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το […]

Η μίσθωση πράγματος ως ενοχική σύμβαση Read More »