Διαχειρηση Ακινήτων Αγορά Ακινήτου

Τι κάνει ο Διαχειριστής Ακινήτων

Ο ρόλος του διαχειριστή ακινήτων είναι να επιβλέπει τη λειτουργία και τη συντήρηση των ακινήτων που αναλαμβάνει με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του ιδιοκτήτη. Η ανάγκη διαχείρισης ακινήτων προέκυψε από διάφορους παράγοντες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε επειδή αναγνωρίστηκε από την ΟΜΑΣΕ η ανάγκη θέσπισης επαγγελματικών προτύπων διαχείρισης ακινήτων. Μέσα από τα […]

Τι κάνει ο Διαχειριστής Ακινήτων Read More »