Απαλλαγή πρωτης κατοικιας

Αγορα πρωτης κατοικιας Απαλλαγή φόρου

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α για αγορά πρώτης κατοικίας; Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Συνεπώς, δε δικαιούνται της απαλλαγής οι Έλληνες φοιτητές για όσο διάστημα παραμένουν σπουδάζοντας στο εξωτερικό κι ενδιαφέρονται για αγορα πρωτης κατοικιασ. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 […]

Αγορα πρωτης κατοικιας Απαλλαγή φόρου Read More »