Συμφωνητικο Ενοικιασης

Μέσα Αποτύπωσης Δικαιωμάτων (σε ακίνητα)

Συμβόλαιο: Είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σκοπός του συμβολαίου είναι να καταγραφούν με λεπτομέρειες οι δηλώσεις και οι συμφωνίες των συμβαλλομένων. Με συμβόλαιο συστήνονται, μεταβιβάζονται, αλλοιώνονται ή καταργούνται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Κάθε συμβόλαιο περιέχει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των συμβαλλομένων, αποτυπώνει την περιγραφή του ακινήτου με αναφορά σε τοπογραφικά διαγράμματα […]

Μέσα Αποτύπωσης Δικαιωμάτων (σε ακίνητα) Read More »