Ola Se 1
Find quick answers ...

Φοιτητικες Μισθωσεις – στοιχειώδεις κανόνες

φοιτητικα διαμερισματα
φοιτητικα διαμερισματα

Ορισμένοι στοιχειώδεις κανόνες σε απλή μορφή που θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος φοιτητής ενοικιαστής να έχει υπ΄όψιν πριν προχωρήσει στην μίσθωση είναι οι πιο κάτω

1] Κατά κανόνα τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων όπου πάνε να φοιτήσουν, είναι παλαιότερα σε όχι καλή κατάσταση και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου. Είναι γεγονός ότι έξω από το κέντρο των πόλεων βπορείς να βρείς σπίτια πιο φθηνά και σε καλλύτερη κατάσταση, θέλει λιγο προσοχή στους τρόπους μετακίνησής προς το κέντρο και το Πανεπιστήμιο καθώς και την ύπαρξη στοιχειωδών υποδομών στην περιοχή του σπιτιού.

2] Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος στο σπίτι και κυρίως στην κατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και για τυχόν υγρασίες. Αν το σπίτι είναι επιπλωμένο θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς και η κατάσταση των επίπλων. Αν διαπιστώσουμε προβλήματα θα πρέπει να τα επισημάνουμε, στον ιδιοκτήτη , ώστε να τα διορθώσει και να απαιτήσουμε να γραφούν στο μισθωτήριο. Αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σπίτι [σπασμένα πλακάκια, ραγισμένα είδη υγιεινής, καψίματα σε πατώματα, βλάβες σε έπιπλα κ.λ.π] και δεν τα επισκευάζει ο ιδιοκτήτης θα πρέπει , αν δεχθούμε να μην επισκευασθούν, τουλάχιστον να αναφερθούν στο μισθωτήριο αναλυτικά για να μην μας ζητηθούν στο μέλλον ευθύνες.

3] Υπογράφουμε πάντα έντυπο μισθωτήριο ( όχι μόνοντην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που κάνει ο εκμισθωτής στο ΤΑΧΙS). Θα διαβάζουμε με προσοχή το μισθωτήριο (δεν υπογράφουμε όρους που δεν καταλαβαίνουμε) και να μην μας πείθει ο ιδιοκτήτης ότι κάποιοι όροι στο μισθωτήριο είναι υποχρεωτικοί από τον νόμο. Σε πολλά μισθωτήρια υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο για οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στο σπίτι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είναι ο μισθωτής και ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση. Τον όρο αυτό δεν το αποδεχόμαστε σε. Αν ο εκμισθωτής δεν δέχεται την διαγραφή του όρου δεν υπογράφουμε μισθωτήριο.

   Ο εκμισθωτής κατά τον νόμο έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλη  για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να απαιτήσουμε, ο εκμισθωτής με δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή υδραυλικών ηλεκτρικών ειδών, κουφωμάτων πατωμάτων κ.λ.π] και βεβαίως να επισκευάζει τις βλάβες που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης χρήσης.

 Φυσικά όλα τα ανωτέρω αναιρούνται αν υπάρξει στο μισθωτήριο ο πιο πάνω αναφερόμενος όρος σύμφωνα με τον οποίο ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση για επισκευή, όρος που όπως αναφέρουμε και πιο πάνω πρέπει να διαγράφεται

4] Ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης που θα αναγραφεί στο μισθωτήριο είναι υποχρεωτικός και για τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι ο ενοικιαστής δεν μπορεί να φύγει πριν λήξει ο χρόνος της μίσθωσης παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 Επομένως πριν υπογράψουμε το μισθωτήριο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το σπίτι και την διάρκεια της μίσθωσης και να μην υπογράφουμε με το σκεπτικό « ας νοικιάσω, τώρα που υπάρχει πίεση αυτό το σπίτι και μετά ψάχνω με την ησυχία μου» Αν ο μισθωτής φύγει πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου  της μίσθωσης ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει όλα τα ενοίκια μέχρι την λήξη της μίσθωσης η στην καλλίτερη περίπτωση μέχρι να ξανανοικιάσει το σπίτι και βεβαίως επειδή για τα φοιτητικά σπίτια υπάρχει ζήτηση μόνον κατά την περίοδο εκδόσεως των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων θα είναι πολύ δύσκολο να νοικιαστεί εκ νέου η κατοικία άλλη εποχή.

Στο μισθωτήριο θα πρέπει να αναγράφεται ότι το μίσθιο μισθώνεται σαν { φοιτητική κατοικία} διότι αν αναγραφεί ότι μισθώνεται σαν κύρια κατοικία ισχύει υποχρεωτικά για 3 χρόνια έστω και αν συμφωνήθηκε για λιγότερο χρονικό διάστημα χρονική περίοδος που δεσμεύει και τον φοιτητή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει πριν από την πάροδο τριών ετών.

5] Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια. Επομένως το αν θα καταβάλουμε εγγύηση η όχι είναι καθαρά θέμα συμφωνίας. Επίσης θέμα συμφωνίας είναι και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του ενοικίου και δεν είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται στην αρχή του μήνα εκτός αν γραφεί στο μισθωτήριο. Επιδιώκουμε να πληρώνουμε το ενοίκιο μέσω τραπέζης προς αποφυγή ταλαιπωριών και αν δεν το πληρώνουμε μέσω τραπέζης δεν δίνουμε ποτέ ενοίκιο χωρίς χειρόγραφη απόδειξη.

Στις φοιτητικές μισθώσεις δεν υπάρχει χαρτόσημο ούτε συμπληρωματικός φόρος επί του μισθώματος  και επομένως αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο αρνούμεθα.

6] Πριν υπογράψουμε το μισθωτήριο ζητάμε να ενημερωθούμε για τα κοινόχρηστα και αν είναι δυνατόν ζητάμε να μας επιδειχθούν κοινόχρηστα του σπιτιού για προηγούμενους μήνες κυρίως χειμερινούς.

  Ζητάμε να πληροφορηθούμε επίσης για το είδος της θέρμανσης που υπάρχει στο σπίτι [αυτόνομη, κεντρική, κλιματισμός] και το εκτιμάμε αναλόγως πριν συμφωνήσουμε στο ενοίκιο αφού τα κοινόχρηστα και το είδος της θέρμανσης μπορούν να επιβαρύνουν το τελικό ποσό που θα καταβάλουμε για το σπίτι.

7] Ζητάμε να μάθουμε αν το σπίτι έχει αυτοτελείς παροχές για ηλεκτρικό και νερό, γιατί είναι συνηθισμένο φαινόμενο περισσότερα σπίτια του ιδίου ιδιοκτήτη να έχουν κοινή παροχή ηλεκτρικού η νερού γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συνέχεια σε σχέση με την κατανάλωση και την αξίας αυτής του κάθε σπιτιού. Ζητάμε απο τον ιδιοκτήτη να μας επιδείξει εξοφλημένους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της Υδρευσης μέχρι την ημέρα που αρχίζει η δική μας μίσθωση.

8] Όταν υπογράψουμε μισθωτήριο ζητάμε να λάβουμε αμέσως επίσημο αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον εκμισθωτή. Τα μισθωτήρια πλέον δεν θεωρούνται στην εφορία όπως παλαιά αλλά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΤAXIS. Επομένως θα πρέπει ο εκμισθωτής να μας δώσει αμέσως επίσημο αντίγραφο του μισθωτηρίου και να μην μας πει ότι θα το θεωρήσει πρώτα στην εφορία η θα το αναρτήσει στο ΤΑΧΙS και μετά θα μας δώσει αντίγραφο. Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο να νοικιάσει ο φοιτητής το σπίτι να μην πάρει αμέσως αντίγραφο του μισθωτηρίου και στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης να αλλάξει γνώμη βρίσκοντας καλλίτερη προσφορά και να νοικιάσει αλλού το σπίτι με αποτέλεσμα ο φοιτητής να μείνει κυριολεκτικά ξεκρέμαστος. Κατά συνέπεια με το που υπογράφουμε το μισθωτήριο παίρνουμε άμεσα αντίγραφο ανεξάρτητα πότε θα γίνει η ανάρτηση στο ΤΑΧIS. Μόνο με το αντίγραφο του μισθωτηρίου είμαστε κατοχυρωμένοι.

και στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης να αλλάξει γνώμη βρίσκοντας καλλίτερη προσφορά και να νοικιάσει αλλού το σπίτι με αποτέλεσμα ο φοιτητής να μείνει κυριολεκτικά ξεκρέμαστος. Κατά συνέπεια με το που υπογράφουμε το μισθωτήριο παίρνουμε άμεσα αντίγραφο ανεξάρτητα πότε θα γίνει η ανάρτηση στο ΤΑΧIS. Μόνο με το αντίγραφο του μισθωτηρίου είμαστε κατοχυρωμένοι.

9] Εάν απευθυνθούμε, σε μεσιτικό γραφείο, προσέχουμε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή γι’ αυτό ρωτάμε ποια είναι η αμοιβή του πριν προχωρήσουμε στην συνεργασία μαζί του και καταβάλουμε την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσουμε το σπίτι, που μας πρότεινε. Επομένως, πληρώνουμε, αφού υπογράψουμε το μισθωτήριο με τον ιδιοκτήτη.

10] Τα σπίτια τα επισκεπτόμαστε και τα ελέγχουμε, ημέρα και κατά προτίμηση άδεια.

11] Δεν επιτρέπουμε σε κανένα ούτε στον μεσίτη ούτε στον εκμισθωτή πιέσεις του είδους « πρέπει να μου απαντήσεις τώρα αμέσως αν θα το νοικιάσεις γιατί υπάρχει και άλλος ενδιαφερόμενος» μισθωτής. Πιέσεις αυτού του είδους μπορούν να μας οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις. Καλλίτερα να χάσουμε ένα σπίτι παρά να νοικιάσουμε λάθος σπίτι.

12] Αν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής του φοιτητή σε άλλη πόλη το αναφέρουμε στο μισθωτήριο κρατώντας το δικαίωμα να καταγγείλουμε την μίσθωση σε τέτοια περίπτωση διότι διαφορετικά σε περίπτωση μεταγραφής μπορεί να κληθούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο για όλη την διάρκεια της μίσθωσης που έχουμε υπογράψει.