Ola Se 1
Find quick answers ...

Απαλλοτριωση Ακινητων Σε Ζωνη

Γυρω Απο Τα Ορια Σχεδιου Πολης

αποζημιωση για επεκταση σχεδιου πολης
αποζημιωση για επεκταση σχεδιου πολης

Με τα π δ/τα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του αρμόδιου ΣΧΟΠ μπορεί να αναγνωριστεί δημόσια ωφέλεια για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που περιλαμβάνονται στο κατά το Αρθ-2 παρ.2 του ΝΔ/17-7/16-8-23 μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα ή σε ζώνη γύρω από τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων, κατά το Αρθ-181 με σκοπό την εξασφάλιση της κανονικής ανάπτυξης και επέκτασης των πόλεων, κωμών κτλ.

Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλοτρίωση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Αρθ-282, για τη διαδικασία και τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Τα ακίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να απαλλοτριώνονται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν, μεταξύ των άλλων, ως αποστολή την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων και τον εξωραϊσμό αυτών.

Τα κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριούμενα ακίνητα περιέχονται από την απαλλοτρίωσή τους στην κυριότητα των νομικών προσώπων υπέρ των οποίων επιβάλλεται η απαλλοτρίωση και διατίθενται με διαδικασία που θα καθοριστεί σε κάθε περίπτωση με π δ/γμα. Πάντως αποκλείεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση των παραπάνω ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε εκποίηση αυτών πριν επεκταθεί και εφαρμοστεί άμεσα το σχέδιο της πόλης, κώμης κτλ.

Η εκποίηση των ακινήτων αυτών εκτελείται αφού προηγουμένως διαιρεθούν τα απαλλοτριωθέντα γήπεδα σε οικόπεδα βάσει του εφαρμοσθέντος σχεδίου πόλης. Με το κατά την προηγούμενη παράγραφο π δ/γμα θα ρυθμιστούν σε κάθε περίπτωση οι λεπτομέρειες του χρόνου και του τρόπου εκποίησης, του καθορισμού της ελάχιστης τιμής, της καταβολής του τιμήματος, όλων των λοιπών όρων της εκποίησης καθώς και των εγγυήσεων που θα παρασχεθούν για την τήρηση των όρων αυτών. Προκειμένου τα ακίνητα αυτά να εκποιηθούν για σύσταση εργατικών συνοικισμών, η τιμή εκποίησης δε μπορεί να υπερβαίνει τις αναλογούσες δαπάνες απαλλοτρίωσης γενικά και η εκποίηση πρέπει να εκτελείται υπό τον όρο της ανέγερσης ορισμένου είδους κτιρίων σε κάθε οικόπεδο μέσα σε ορισμένη προθεσμία και της μη μεταβίβασης της κυριότητας των εκποιουμένων με πράξη εν ζωή.

Τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη από τη διάθεση των κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριούμενων ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπάνων για τον εξωραϊσμό της πόλης, κώμης κτλ και την εφαρμογή του σχεδίου αυτής.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ζωνών των πόλεων, κωμών κτλ οι οποίες δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο.